Түүхэн товчоо

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН

УДИРДЛАГУУДЫН ТҮҮХЭН ТОВЧОО

 

Боловсролын хэлтэс 1992-1997 он

Анх 1992 оны 05-р сарын 19-ны өдрийн Дүүргийн засаг даргын 112 дугаар  захирамжаар Боловсролын хэлтэс  байгуулагдан  даргаар Д.Чулуунцэцэг томилогдсон.

1992 оны 11-р сарын 20-нд “Боловсролын хэлтсийн  дарга Д.Чулуунцэцэг өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж “Боловсролын хэлтэс”-ийн даргаар Г.Хоролсүрэн  томилогдсон.

Хүүхдийн төв  1997-1999 он

1997 оны 03-р сарын 24-нд Дүүргийн Засаг даргын 24 дугаар захирамжаар Боловсролын хэлтэст бүтцийн өөрчлөлт хийж “Хүүхдийн төв”-ийг байгуулан  даргаар Г.Хоролсүрэн томилогдсон. Хуучин бүтцээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан.

Гэгээрэл хөгжлийн төв 1999-2003 он

1999 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн ИТХ-ын 02 дугаар  тогтоол, 4 –р сарын 16-ны Дүүргийн Засаг даргын 58 дугаар захирамжаар  Боловсрол төв,Хүүхдийн төв, Спорт хороо, Өргөө соёлын төвийг нэгтгэж  “Гэгээрэл хөгжлийн төв” болон байгуулагдаж захирлаар Г.Хоролсүрэн томилогдсон. Хүүхдийн асуудал хариуцсан дэд захиралаар Я.Байгалмааг томилсон.

2000 оны 10-р сараас Г.Хоролсүрэн өөр ажилд шилжих болсон тул “Гэгээрэл хөгжлийн төв”ийн захиралаар М.Баасандорж томилогдсон.

Хүүхэд хөгжлийн төв 2003-2005 он

ИТХ-ын  2003 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн 01 дүгээр  тогтоол, Дүүргийн Засаг даргын 4 -р сарын 13-ны өдрийн 89 дугаар захирамжаар “Гэгээрэл хөгжлийн төв”-ийг татан буулгаж , 4-р сарын 14-ны өдрийн 90 дугаар  захирамжаар  “Хүүхэд хөгжлийн төв” байгуулагдаж даргаар нь Я.Байгалмаа томилогдсон.

2003 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 307 дугаар  захирамжаар “Хүүхэд хөгжлийн төв”-ийн даргаàр Б.Балжинням  томилогдсон.

Хүүхдийн төлөө төв 2005-2006 он

2005 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 140 дугаар захирамж гарч “Хүүхэд хөгжлийн төв”-ийг  “Хүүхдийн төлөө төв” болгон бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулж “Хүүхэд хөгжлийн төв”-ийн  дарга Б.Балжиннямийг чөлөөлж “Хүүхдийн төлөө төв”-ийн даргаар Ж.Баярааг томилсон.

2005 оны  08-р сарын 30  өдрийн   Дүүргийн Засаг даргын  299 дугаар   захирамжаар Ж.Баярааг чөлөөлж “Хүүхдийн төлөө төв”-ийн захиралаар Ш.Цэрэндуламыг томилсон.

Өргөө соёлын төвийн харъяанд  2007-2008 он

2007 оны 6-р сарын 14-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 205 дугаар  захирамжаар “Тэмүүлэл” зуслангийн үйл ажиллагааг “Өргөө” соёлын төвийн харъяанд ажиллуулах болсон.

Хүүхдийн төлөө төв  2008-2009 он

ДИТХ-ын 2007 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн 11-р хуралдааны 07 дугаар  тогтоол, Дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 1-р сарын 17-ны  20 дугаар  захирамжаар “Хүүхдийн төлөө төв” -ийг Дүүргийн Засаг даргын нөөц сангаас санхүүжүүлж бүтэц орон тоог батлав. Захирал – Ц.Цогзолмаа

2008 оны  3-р сарын 25-ны өдрийн ИТХ-ын  03 дугаар  тогтоол,  Дүүргийн Засаг  даргын 3-р сарын 27-ны 111 дугаар  захирамжаар “Хүүхдийн төлөө төв”-ийн бүтэц орон тоог өөрчлөн байгуулж, “Өргөө” соёлын төвд хэрэглэж байгаа “Хүүхдийн төв”-ийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг “Хүүхдийн төлөө төв”-ийн мэдэлд  шилжүүлэх болсон. Дарга – Ц.Цогзолмаа

Хүүхэд хөгжлийн төв -2009 он

Нийслэлийн Засаг даргын 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн  08 дугаар  захирамжийг үндэслэн 2009 оны 6-р сарын 4-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын 212 дугаар  захирамжаар “Хүүхэд хөгжлийн төв”-ийг шинээр  байгуулсан. ДИТХ-ын 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол, Дүүргийн Засаг даргын 8-р сарын 11-ны 339 дугаар захирамжаар “Хүүхдийн төлөө төв”-ийг татан буулгаж, 8-р сарын 12-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргынí  346 дугаар захирамжаар “Хүүхэд хөгжлийн төв”-ийн  даргаар Б.Оюунчимэгийг томилсон.

Дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 сарын 21-ны өдрийн Б/13 дугаар захирамжаар Хүүхэд хөгжлийн төвийн даргаар Ц.Цогзолмааг томилсон.

Хүүхэд, Гэр Бүлийн хөгжлийн төв -2013 он

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 сарын 14-ны өдрийн А/56 дугаар захирамжаар Хүүхэд хөгжлийн төвийн бүтэц орон тоог өөрчлөн байгуулж Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв болсон. Мөн Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын Б/54 дүгээр захирамжаар Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн даргаар Г. Нансалмааг томилсон.

Хүүхэд, Гэр Бүлийн хөгжлийн төв -2015 он

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн даргаар Т.Хашлянхуаг томилсон.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс -2017-2019 он

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 сарын 31-ны өдрийн А/33 дугаар захирамжаар Хүүхэд хөгжлийн төвийн бүтэц орон тоог өөрчлөн байгуулж Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болсон. Мөн Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 01 дугаар сарын 18-ны өдрийн Б/35 дугаар тушаалаар Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргаар Т. Ганзоригийг томилсон.