Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга Т.Ганзоригийн 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллага болон хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын тайлант өдөрлөг зохион байгуулах тухай” А/65 тушаал