Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Боломж таны гарт туршлага солилцох уулзалт, хэлэлцүүлэгт хөрөнгө гаргах тухай” А/51 тушаал