Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн “Үе тэнгийн сурагч бэлтгэх сургалтад хөрөнгө гаргах тухай” А/49 тушаал