Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай” А/45 тушаал