Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны “Хөрөнгө гаргах тухай” А/07 тушаал