Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга Т.Ганзоригийн 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллага болон хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын тайлант өдөрлөг зохион байгуулах тухай” А/65 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-11-06 | Үзсэн: 34242Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга Т.Ганзоригийн 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Иргэний андгай өргөх ёслолын үйл ажиллагаанд хөрөнгө гаргах тухай” А/64 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-11-06 | Үзсэн: 34238Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга Т.Ганзоригийн 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Super ring-22 жил алтан цомын төлөөх дэвжээ тэмцээнд хөрөнгө гаргах тухай” А/63 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-11-06 | Үзсэн: 34235Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга Т.Ганзоригийн 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн “”Хүүхдийн төлөө их үйлсийн эзэд” теле сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө гаргах тухай” А/61 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-11-06 | Үзсэн: 34229Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны “Хөрөнгө гаргах тухай” А/07 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-06-17 | Үзсэн: 33732Дэлгэрэнгүй