Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн “”Аз жаргалтай хотын хүүхдүүд” Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө гаргах тухай” А/35 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34047Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 05 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээнд хөрөнгө гаргах тухай” А/34 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34044Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 05 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Иргэний андгай өргөх ёслол зохион байгуулах тухай” А/33 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34041Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 05 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Хүүхдэд ээлтэй сэтгүүлч зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай” А/32 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34037Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ц.Ундаралмаа, Утас: 70212020,

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 05 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/31 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34034Дэлгэрэнгүй