Багануур дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны “Г.Тунгалагыг ажилд томилох тухай” Б/02 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-06-20 | Үзсэн: 33780Дэлгэрэнгүй

Багануур дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ний “С.Солонгоог ажилд томилох тухай” Б/01 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-06-20 | Үзсэн: 33777Дэлгэрэнгүй

Багануур дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2018 оны 04 дугаар сарын 03-ний “Хөрөнгө гаргах тухай” А/16 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-06-17 | Үзсэн: 33773Дэлгэрэнгүй

Багануур дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2018 оны 04 дугаар сарын 04-ний “Хөрөнгө гаргах тухай” А/17 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-06-17 | Үзсэн: 33770Дэлгэрэнгүй

Багануур дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2018 оны 04 дугаар сарын 02-ны “Ажлын цаг ашиглалтын журам батлах тухай” А/15 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-06-17 | Үзсэн: 33764Дэлгэрэнгүй