Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай” Б/07 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34070Дэлгэрэнгүй

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Цалинг шинэчлэн тогтоох тухай” Б/06 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34067Дэлгэрэнгүй

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “З.Бат-Итгэлийг ажлаас чөлөөлөх тухай” Б/04 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34061Дэлгэрэнгүй

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Э.Соёл-Эрдэнийг ажилд томилох тухай” Б/03 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34058Дэлгэрэнгүй

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Б.Есөнцагааныг шилжүүлэн ажиллуулах тухай” Б/02 тушаал

Нийтлэсэн: 2019-09-12 | Үзсэн: 34053Дэлгэрэнгүй