18 хүртэлх насны хүүхдэд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтооход бүрдүүлэх баримт

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгох хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ. Үүнд: № Бүрдүүлэх баримт бичиг Тэмдэглэх 1 Өргөдөл /Хорооны Засаг даргаар цохуулна/ 2 Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болох гэж байгаа хүний цахим үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/ 3 Төрөл садангийн тухай иргэний бүртгэлийн лавлагаа 4 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/ 5 ЕБС-д

Нийтлэсэн: 2017-12-14 | Үзсэн: 2581Дэлгэрэнгүй

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

      

Нийтлэсэн: 2017-01-23 | Үзсэн: 2025Дэлгэрэнгүй